Uzákonenie automatickej striedavej starostlivosti

Autor: Jozef Babiak | 17.11.2016 o 8:25 | (upravené 6.6.2017 o 0:33) Karma článku: 7,09 | Prečítané:  2872x

Dieťa potrebuje obidvoch rodičov, aj po rozvode. Úloha matky, ako aj otca je vo výchove dieťaťa nenahraditeľná! 

Toto je alfa a omega pre pochopenie významu rodičovstva a ak tieto dve definície niekto spochybňuje, nikdy by nemal mať dieťa v žiadnom partnerskom zväzku. Tento článok som sa rozhodol napísať 4 roky po rozvode, aby z neho nebolo cítiť nevychladnuté emócie. Študoval som zákony, bojoval s molochom zvaným „sociálka“, behal po polícii a po utrasení všetkých emócií som si všetky myšlienky začal pomaly triediť.  

Pokúsim sa písať článok na logickom a právnom základe, vyvážene a objektívne. Je tu však čas poukázať na to, že po rozvode sú nielen porušované základné práva detí ale aj na to, že otcovia nemajú takmer žiadne práva v otázkach starostlivosti o deti. Asi naozaj žijeme v chorej spoločnosti, pretože už aj homosexuáli začínajú kričať, že chcú adopcie detí, avšak nemáme zákony ani na to, aby vlastný otec mal pri určení starostlivosti rovnaké práva ako matka. Otec, ktorý sa nikdy nezriekol svojho dieťaťa musí oň bojovať na súde s maskou zločinca. 

Prečo automatická striedavá starostlivosť pri rozvode?

Zhrniem niekoľko kľúčových faktov:

  1. Dieťa má mať podľa Zákona o rodine rovnaké podmienky na budovanie si vzťahu k obom rodičom. Ak je jednému rodičovi odňaté a stretáva sa s ním každý druhý víkend, prípadne na hodinu-dve týždenne, dochádza k základnému porušeniu práva dieťaťa. 
  2. Obaja rodičia majú mať rovnaké práva, ako aj povinnosti. Ak je to inak, ide o najhrubší akt diskriminácie.  Jediné, čo nedokáže muž zabezpečiť rovnako ako žena je kojenie. Toto je nevyvrátiteľný fakt a v dnešnej dobe už nie je možné použiť argument, že žehliť vedia len ženy. Ak emancipované ženy bojujú za zrovnoprávnenie žien vo všetkých sférach spoločenského života, prečo by rovnaké práva nemali mať muži v otázkach starostlivosti o deti?
  3. Preventívny faktor, ktorý bude pôsobiť ako strašiak na rodičov v prípade rozvodu. Pre matku sa nestane dieťa nástrojom na vydieranie a pre otca je tu „strašiak“ zabezpečenia rovnakej starostlivosti tak, ako zo strany matky. Toto považujem za dosť zásadnú vec, ktorá môže urýchliť riešenie sporov medzi manželmi a môže v konečnom dôsledku znížiť rozvodovosť. Zároveň tým dostane pojem "plánované rodičovstvo" ešte väčší význam. 
  4. Rovnaké práva v zastupovaní dieťaťa. Striedavá starostlivosť nie je len o tom, že dieťa trávi rovnaký čas u otca ako u matky. Akonáhle je dieťa zverené jednému rodičovi, druhý nemá absolútne žiadny dosah na smerovanie dieťaťa. Mne osobne sa stalo, že som dieťa nemohol prihlásiť ani na záujmový krúžok. Dokonca to, kam ide moje dieťa do školy som sa dozvedel až z listu o prijatí, ktorý som dostal zo školy. V prípade, že sa rodičia nevedia dohodnúť, napr. kam pôjde dieťa do školy, spor bude riešiť pridelený mediátor. Ale o tom neskôr.
  5. Urýchlenie súdnych konaní, na ktorých sa prezentujú subjektívne názory oboch rodičov, čo trvá v lepšom prípade mesiace. Subjektívne názory rodičov majú byť z rozhodovania o  určení starostlivosti vylúčené. Tvrdenie proti tvrdeniu nemá z právneho hľadiska aj tak žiadnu vypovedaciu hodnotu. 
  6. Zoberme si situáciu, že rodič, ktorému je dieťa zverené do opatery si nájde partnera, s ktorým dieťa žije v spoločnej domácnosti. To je normálne. Je však nenormálne, aby "cudzí" človek mal väčší vplyv na výchovu dieťaťa ako jeho druhý rodič, ktorému dieťa zverené nebolo a aby sa s vlastným rodičom toto dieťa stretávalo menej ako s "náhradným" rodičom. 

Z uvedených faktov vyplýva, že súčasná legislatíva nerieši základné právo dieťaťa po rozvode na rovnomerné budovanie vzťahu k obom rodičom. Je to len nevykonateľný odsek Zákona o rodine. 

Záujem dieťaťa prvoradý

Záujmom každého dieťaťa je budovanie si rovnakého vzťahu k obom rodičom, kým jeden z rodičov nemá preukázateľne zlý vplyv na jeho zdravý duševný a fyzický rozvoj (alkoholizmus, gemblerstvo, fyzické týranie, atď.). Toto je však potrebné dokázať! V súčasnej legislatívnej úprave dieťa druhému rodičovi (zvyčajne otcovi) zoberú bez toho, aby bol dokázaný jeho zlý vplyv na dieťa. 

Vylúčenie subjektívnych názorov na striedavú starostlivosť

Za najdôležitejšiu príčinu, prečo uzákoniť automaticky striedavú starostlivosť pri rozvode považujem odvolávanie sa psychológov alebo sudcov na rôzne štúdie, prípadne na vlastné názory. Jeden psychológ na základe štúdie XY tvrdí, že striedavá starostlivosť je dobrá, lebo dieťa si buduje rovnaký vzťah k obom rodičom, iný psychológ na základe štúdie YZ tvrdí, že striedavá starostlivosť je zlá, lebo dieťa má mať jeden domov. Ak neexistuje ani v odbornej spoločnosti jednoznačný názor na to, či je striedavá starostlivosť dobrá alebo zlá, má byť tento subjektívny názor vylúčený a striedavá starostlivosť má byť stanovená pri rozvode automaticky s prihliadnutím na fakt, že žiaden z rodičov nesmie byť zvýhodnený, inak ide o diskrimináciu. Vypovedacia hodnota štúdií pri určovaní starostlivosti o dieťa je nulová. Každý z rodičov má mať rovnaké práva ako aj povinnosti a zároveň sa tým zohľadní právo dieťaťa na rovnaké budovanie vzťahov s oboma rodičmi. V súčasnosti je to lotéria, akého psychológa s akým názorom nám súd určí. Takisto matka na súde môže tvrdiť, že otec sa nestará o dieťa. Opäť je to subjektívny názor - pohľad matky na situáciu. Otec môže mať iný názor a tým pádom sa súdne pojednávania naťahujú a aj tak v konečnom dôsledku  môže byť pravda niekde uprostred. Vylúčenie akéhokoľvek subjektívneho názoru prispeje k maximálnej objektivite a určenie rovnakej štartovacej čiary pri rozvode pre oboch rodičov.

Komunikácia oboch rodičov

V súčasnosti sa pri rozhodovaní o určení striedavej starostlivosti prihliada aj na vzájomnú komunikácia oboch rodičov. Ak jeden rodič chce robiť napriek, chce dieťa len pre seba, načo by komunikoval s druhým rodičom. Ten je automaticky stavaný do nevýhody, lebo obojstrannú komunikáciu zabezpečiť nedokáže. Zamyslel sa vôbec niekto nad tým, čo píše, keď toto dával do zákona? 

Nezmyselné psychologické posudky

To, že ste poloretardovaný alebo génius má na základe baum testov a podobných nezmyslov ukázať, či dostatočne milujem svoje dieťa a viete sa oň postarať? Keď ste sa rozhodli stať sa rodičom, nikto vás neposielal za psychológom, či sa dokážete o dieťa postarať. Zrazu pri rozvode máte absolvovať posudok, či sa o dieťa viete postarať alebo nie? A samozrejme si to ešte musíte zaplatiť.

Sociálka – kolízni opatrovatelia

„My vieme, že ste slušný a inteligentný človek....“. No na súde odporučia zveriť dieťa do opatery matke – na základe ich subjektívneho názoru, lebo si myslia, že dieťa má byť s matkou. Aj skúsenosti s touto... „organizáciou“ ma presvedčili o nevyhnutnosti uzákonenia automatickej striedavej starostlivosti. Táto organizácia má odporučiť súdu zverenie dieťaťa do starostlivosti jedného z rodičov iba vtedy, ak sa druhý rodič o dieťa nedokáže preukázateľne postarať. A sociálka to musí dokázať!

Kedy „Áno“ automatickej striedavej starostlivosti?

Pri každom rozvode automaticky. Už sa opakujem, ale prvoradým záujmom dieťaťa je budovanie si vzťahu k obom rodičom. Ak sa rodič nevzdá svojich rodičovských práv a má záujem dieťa vychovávať, má vhodné podmienky na bývanie a vie si zosúladiť súkromný a pracovný život, v žiadnom prípade mu nesmie byť odobraté právo na rovnakú výchovu ako druhému rodičovi. Inak sa to dá považovať za porušovanie práv dieťaťa a diskrimináciu rodiča.   

Kedy „Nie“ automatickej striedavej starostlivosti?

Ak rodič dostatočne nepreukáže, že má vhodné bývanie pre dieťa, nevie si preukázateľne zosúladiť súkromný a pracovný život, dobrovoľne sa vzdá striedavej starostlivosti, alebo je liečený alkoholik, gembler, bol odsúdený za fyzické týranie, atď. Ak sa nič z toho nepreukáže, striedavá starostlivosť bude stanovená automaticky.

Prax je bohužiaľ taká, že ešte predtým, ako dokážete, že sa o dieťa postarať viete, vám ho zoberú. Toto je zrejme pozostatok nejakého stredovekého zákona – odsúdiť niekoho ešte skôr, ako urobí niečo zlé.  Najväčší gól je však to, ak o rozvod nepožiadate vy, súd vás neuzná za vinného z rozpadu manželstva a aj tak vám dieťa zoberú. Inými slovami, rodičovi, ktorý oficiálne rozbije rodinu (podá žiadosť o rozvod) je dieťa prisúdené a druhému rodičovi je odobraté. Je toto normálne?

Mediátori namiesto psychológov

Úloha mediátorov je stále podceňovaná. Určite však vedia oveľa viac prispieť k riešeniu problémov ako psychológ, pred ktorým čmárate nezmysly, na základe ktorých určí, či máte predpoklady na výchovu dieťaťa alebo nie. Ste raz rodič, o dieťa sa postarať musíte. Rozdielne názory oboch rodičov na smerovanie dieťaťa nie sú takisto dôvodom, pre ktorý má byť jednému rodičovi dieťa odňaté. 

Riešenie je jednoduché

Pri rozvode bude určená striedavá starostlivosť automaticky a súd určí mediátora (teraz súd určuje psychológa), ktorý bude riešiť sporné otázky (napr. kam pôjde dieťa do školy, atď.). Súd zároveň určí kolízneho opatrovateľa, ktorý bude sledovať záujmy dieťaťa a v prípade, že dôjde k vážnemu porušeniu jeho záujmov, bude o tom informovať súd, ktorý bude môcť až dodatočne zveriť dieťa do starostlivosti jedného z rodičov. (Myslím si, že úrady práce majú aj vlastných mediátorov, tým pádom by súd zabil dve muchy jednou ranou ale nie som si istý, či je to tak všade.)

Na záver...

k ženám – matkám

Vážené matky, za to, že dieťa nosíte 9 mesiacov pod srdcom a v bolestiach ho porodíte máte môj obdiv ale nedáva vám to žiadne výhradné právo na dieťa. Príroda si to tak zariadila a nikto s tým neurobí nič. Toto by už mali konečne pochopiť zákonodarcovia a aj súdy. Ženy, ktoré neuznávajú rovnoprávnu úlohu otca v starostlivosti o dieťa a vo výchove dieťaťa, by žiadne dieťa mať nemali.

k mužom - otcom

Vážení otcovia, bojujte o svoje dieťa, za jeho a aj za svoje práva. Dieťa vám tú snahu síce raz vráti, ale vy jemu nevrátite detstvo, ktoré prežije bez vás!

pre zákonodarcov

Zobuďte sa!!! Je nemysliteľné, aby v treťom tisícročí a v právnom štáte existovali takéto legitímne prostriedky na diskrimináciu a zároveň sa porušovali práva detí. Akonáhle sudca vyriekne rozsudok a zverí dieťa do starostlivosti jedného z rodičov bez dokázania zlého vplyvu druhého rodiča, jedná sa už priamo na súde o porušenie práva dieťaťa a diskrimináciu druhého rodiča. A toto sa deje dennodenne!

Úplný záver... 

Ak niekto tvrdí, že dieťa viac potrebuje matku ako otca, je to feministický blud. Dieťa potrebuje rovnako aj otca a aj matku. Každý z nich má vo výchove dieťaťa nenahraditeľnú funkciu. 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

PLUS

Trúbia na ňu, brzdia, pokrikujú. Najstaršia slovenská kamionistka je úkaz

Kamiónom precestovala takmer celú Európu a stal sa jej domovom.

DOMOV

Šéf UNB: Medirex v univerzitnej nemocnici skončí

Chce, aby zdravotníci boli konfrontovaní s pohľadom iných na ich prácu.


Už ste čítali?